Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinin bakmış olduğu davalar bir fikri hakka tecavüz ve ondan karşı taraf /tarafların haksız kazanç elde etmesi sonucu açılan davalardır.

Bir ressamın eserinin adı belirtilerek taklit edilmesi ya da resmin taklit edilerek kişinin kendisine mal etmesi veya çokça gördüğümüz üzere bir müzik eserinin karşı tarafa hiçbir bedel ödemeden kullanılarak kendisine kazanç sağlaması ve eser sahibinin zarara uğraması karşısında veyahut bir marangozun kendisinin imal edip yalnızca ona özgün tescil edilen mekanizmasının taklit edilerek kullanılması karşısında açılan davalar olmakla bu örnekleri çoğaltabiliriz.

Dava açılacak yerde Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi yok ise bu sıfat ile bulunan yerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakar.