Temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Tam Yargı Davaları

 • Maddi – Manevi Tazminat Davaları
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davaları
 • Kusursuz Sorumluluktan Kaynaklanan Dava

 İptal Davaları

 • Görevden Uzaklaştırma
 • Memuriyetten İhraç
 • Sınav Sonuçları
 • Disiplin Cezası
 • Atama – Atamama
 • Nakil Ve Görev Değişikliği
 • Unvan Değişikliği

 İdari Para Cezaları İptalleri

 • Radyo Televizyon Uygulaması (Rtük Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)
 • Vergi (Vergi İdarelerince Uygulanan İdari Cezalar)
 • Gümrük (Gümrük İdarelerince Uygulanan İdari Cezalar)
 • Bankacılık (Bddk Ve Tmsf Tarafından Uygulanan İdari Cezalar) Sigortacılık (Sdk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)
 • Sermaye Piyasası (Spk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)
 • Enerji Ve Madencilik (Epdk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)
 • Spor Faaliyetleri (Tbf ,Tff Vd Diğer Kurumlar Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)
 • Sosyal Güvenlik (Sgk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)
 • Kültür Ve Tabiat Varlıkları (Ktvkk Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)
 • Kamu İhaleleri (Kik Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)
 • Telekomünikasyon Uygulaması (Tidb Tarafından Uygulanan İdari Cezalar)
 • Diğer Kurum Ve Kuruluşlarca Uygulanan İdari Cezalar