İş Mahkemeleri iş davalarından kaynaklanan işçi-işveren ihtilaflarını kapsar. Çalışan kişinin çalıştığı yerden alacağını iddia etmiş olduğu kıdem, ihbar, fazla mesai, ücret vb tüm hakları işveren tarafından karşılanmaz ise önce bulunduğu yerdeki arabuluculuk merkezine başvurulur. Arabuluculuk merkezinde anlaşma sağlanırsa, işveren tarafından borç alacaklı tarafa ifa edilir. Şayet ödeme olmazsa mahkeme ilamı olarak kabul edilen arabuluculuk anlaşması takibe konu olur. Taraflar arasında arabuluculuk merkezinde anlaşma sağlanamazsa yukarıda belirtilen konular ile ilgili İş Mahkemesi’nde dava açılabilir.

İş yerinde oluşan kazalar ve bunlarla ilgili alacak davaları söz konusu ise arabuluculuk merkezine başvuruda bulunulmadan dava açılabilir. Ayrıca aynı durum sigorta ihtilaflarından kaynaklanan konular içinde geçerli olup, arabuluculuk merkezine başvuruda bulunulmadan İş Mahkemelerinde dava açılabilir.

Çalışan kişinin çalıştığı yerde ’’MOBİNG’’e uğradığını iddia etmesi ayrı davaları gerektirir.  Bunlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulup,  Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılacak soruşturma sonucunda ceza davası açılabilir. Ayrıca mobing iddiasının kanıtlanması sonucu tazminat davasına konu olabilir.

İş davaları İş Mahkemeleri’nde bakılabilir şayet davacının bulunduğu yerde İş Mahkemeleri yok ise davalara İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.