Özel hukuk ilişkilerinde birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. Maddi ve manevi tazminat davası; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir.

Tazminat davaları; kusur oranının, zarar miktarının ve sorumluluğun tespiti açısından titizlikle takip edilmesi gereken aşamalardan oluşur. Tazminat talebinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, belge araştırma işlemlerinin yapılması gerekir. Tazminat davası konularında sürecin, yakından takip edilmesi ,dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının lehe belirlenmesini sağlayacaktır.

Maddi tazminat davası, ölüm varsa ölenin yaşı, en son aldığı ücret,eğitim durumu,vs. tazminat konusu olaydaki kusur oranı; yaralanma varsa ek olarak maluliyet oranı dikkate alınarak hesaplanır. Manevi tazminat davası ise kusur oranı, tarafların mali durumları, yaşı, mesleği, olayın önemi ve etkisinin süresi vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Özcanlar Hukuk Bürosu, tazminat davaları için tazminat sebebini,detaylarını ve somut olaya özgü mevzuatı birlikte analiz ederek hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunmaktadır.