İcra İflas Hukuku’nu  İcra ve İflas olarak ikiye ayırırız.

İCRA; bir kambiyo senedi (çek,poliçe,bono), mahkeme ilamı, ilamsız icra (bir belge ya da belgeye dayanmayan alacak türü), ipoteğin ya da rehnin paraya çevrilmesi icra daireleri vasıtasıyla yapılır. İcra Hukuk Mahkemeleri’nin uygulamalarının son yerine getirilmesi için İcra Daireleri faaliyet gösterir.

Borçlu borcunu ödemediği zaman icra dairesi tarafından cebri icra yoluna başvurulur. Borçlunun menkul malları, gayrimenkulleri, bankadaki hesapları , üçüncü kişideki alacakları zorla haczedilip alınır. İcra dairesi mahkeme kanalıyla verilen ilamları yerine getirmekle mükelleftir. Örneğin; kira akdi bitip mahkeme kiracının tahliyesine karar verirse icra müdürlüğü bunu yerine getirmek zorundadır. Mahkeme kararına göre çocuk anne ya da babaya verildiğinde ve görüş konusunda anlaşamazlarsa bu anlaşmazlık sonucu icra müdürlüğünce cebri icra yoluna başvurulur. Bir gayrimenkul ya da menkul mal üzerinde taraflar anlaşmazlığa düşerse yine icra müdürlüğünce bu konuda yaptırım uygulanır.  İpotek ya da rehin için icra dairesi tarafında işlem başladıktan sonra taraflar yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde icra marifetiyle satış yoluna gidilir.

İFLAS; borçlu şirket ya da ticari faaliyette bulunan kişinin tüccar marifeti var ise alacaklı ya da alacaklılar, alacaklarını alamadıklarını ve karşı tarafın borca batık olduğunu düşündüklerinde bulundukları yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi var ise Asliye Ticaret Mahkemesi’nden yok ise Asliye Hukuk Mahkemesi’nden borca batık olduğuna inandıkları karşı taraf için iflasını isterler. İflasına mahkemece karar verilirse iflasın uygulaması şirketin ya da tüccar kişinin bulunduğu İflas dairesi tarafından başlatılır. İflas dairesi bir iflas masası kurulması için harekete geçer. Masa kurulduktan sonra borçlu bulunan tarafın tüm malları, alacakları masaya dahil olur ve gerekli yasal işlemler burada takip edilir.